Redan medlem

Som medlem på Kooperativet Vilja ska du förvänta dig att vi på kooperativet efterlever våra ledord, som är:

Tillgänglighet
Du ska ha tillgång till det du behöver och kunna göra de aktiviteter du vill göra, både i hemmet och i samhället.

Inflytande
Som medlem i Kooperativet Vilja har du inflytande över kooperativets riktning, och bestämmer hur din assistans ska utformas.

Delaktighet
Assistansens funktion ska vara att underlätta varje samhällsmedlems delaktighet i samhällslivet.

Självbestämmande
Din personliga assistans ska vara på dina villkor, och du bestämmer hur den utförs.

Helhetssyn
På Kooperativet Vilja arbetar vi med utgångspunkten att assistansen inkluderar flera olika livsområden för assistans-användaren, och att assistansanvändaren är en del av en större kontext.

Kontinuitet
Lika viktigt som att assistansen ska vara varaktig och samordnad, är det att den är tryggad genom en förutsebar och sammanhållen bemanning.

Om något inte fungerar som det ska..
..så har du som medlem rätt att framföra dina synpunkter och klagomål, vilket kan göras både muntligt och skriftligt till kanslipersonalen. Du kan också framföra dina önskemål, och träffa styrelsen för diskussion och dialog. 

 

Grillfest 2019