Arbetsmiljö

För att du som personlig assistent ska orka göra ett bra arbete med våra medlemmar, behöver du ha en bra arbetsmiljö. Vi på Kooperativet Vilja tror på att arbeta med arbetsmiljöfrågor som rör det organisatoriska och sociala arbetet, likväl som det fysiska, och värnar våra medarbetares hälsa. Vi utför OSA-enkäter och arbetar förebyggande mot diskriminering, kränkningar och sexuella trakasserier. Du som anställd har rätt och ska lämna tillbuds- och olycksfallsrapportering när du råkar illa ut. Ett gott arbetsmiljöarbete baseras på dialog, och du som anställd är alltid välkommen att kontakta kansliet för frågor som berör din arbetsmiljö.

Förväntansfulla hundälskare