Arbetsmiljö

Kooperativet Vilja vet att en god arbetsmiljö ger förutsättningar för dig som personlig assistent att utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt, och ger dig möjlighet till bättre vila och återhämtning på din fritid. Därför arbetar vi med arbetsmiljöfrågor som rör det organisatoriska och sociala arbetet, likväl som det fysiska, och värnar våra medarbetares hälsa. Bland annat utför vi OSA-enkäter, bedömer risker i arbetsmiljön, och arbetar förebyggande mot diskriminering, kränkningar och sexuella trakasserier. Varje enhet har en arbetsmiljöpärm där information om bl.a. tillbuds- och olycksrapportering återfinns.

Ett gott arbetsmiljöarbete ska vara systematiskt  och därför undersöker vi arbetsmiljön årligen. Ett gott arbetsmiljöarbete baseras också på en god dialog, och därför är du som anställd alltid välkommen att kontakta kansliet för frågor som rör din arbetsmiljö. 

För mer information om gällande lagar och föreskrifter, besök Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

Förväntansfulla hundälskare