Kooperativet Vilja

Vilja startades 1994 och vi har 24 assistansberättigade medlemmar. Vi har cirka 200 anställda fördelat på arbetsledare, personliga assistenter och kanslipersonal.
Kooperativet Vilja sköter som arbetsgivare (assistansanordnare) allt som har med anställningar och löner att göra, detta enligt gällande lagar och regler på arbetsmarknaden.

Vilja har tillstånd av IVO att bedriva verksamhet med personlig assistans, och är dessutom en IfA-godkänd verksamhet. Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia och har kollektivavtal med Kommunal.

Vilja har sedan starten arbetat mycket för personer med nedsatt kommunikationsförmåga och har således särskild kompetens att möta dessa personers behov.

Kooperativets medlemmar representeras av en styrelse som sköter löpande beslut samt förbereder och lägger förslag till medlemsmöten om angelägenheter som rör kooperativets verksamhet. Detta kan röra sig om exempelvis utbildning för arbetsledare och assistenter, studiebesök samt utvecklingsprogram för kooperativet.

Alla personer som har ett assistansbeslut beviljat från antingen kommunen eller Försäkringskassan är välkomna att ansöka om medlemskap hos oss. 

Bilder från verksamheten