Styrelsen

Kooperativets medlemmar representeras av en styrelse som sköter löpande beslut samt förbereder och lägger förslag till medlemsmöten om angelägenheter som rör kooperativets verksamhet. Detta kan röra sig om exempelvis utbildning för arbetsledare och assistenter, studiebesök samt utvecklingsprogram för kooperativet.

Vår styrelse

Anette Jönsson
Ordförande
E-post: lenette.jonsson@telia.com

Mats Olsson
Vice ordförande
E-post: mats.migt@telia.com

Anna Persson
Ledamot
E-post: annapersson.vilja@gmail.com

Mats Holm
Ledamot
E-post: mrholm@live.se

Lukas Jönsson
Ledamot
E-post: bliz.jonsson@gmail.com

Srdjan Djokic
Suppleant
E-post: srdj.office@gmail.com

Kaj Gustafsson
Suppleant
E-post: kajstn@me.com

Bilder från verksamheten