Kalender 2024

Januari
16 Julgransplundring 
19 Konferens styrelse och kansli 

Februari
8 Nätverksträff för arbetsledare
13 Obligatorisk utbildning för arbetsledare
15 Introduktionsutbildning för nyanställda
20 Styrelsemöte
21 Obligatorisk utbildning för arbetsledare
27 Uppsamlingstillfälle för den obligatoriska utbildningen för arbetsledare
29 Rullstolsdans
29 Brandutbildning

Mars
6 Månadsaktivitet 
16
Puls
19 RSIS Grundkurs i Rett syndrom
20 HLR- utbildning 
14-15 Fremiadagarna
21
Styrelsemöte

April
5 Föreläsning om epilepsi
12-13 IfA Rådsmöte och Debattforum 
17 Föreningsstämma
25 Grundläggande ergonomi och förflyttningsteknik

Maj
2 Månadsaktivitet
8 Föreläsning om munvård  
23 Styrelsemöte 
Personalaktivitet
Trädgårdsaktivitet

Juni
Introduktionsutbildning för nyanställda 
Trädgårdsfika med musikquiz Månadsaktivitet

Juli
Kansliets medarbetare har semester i olika omgångar. Det finns alltid minst en medarbetare på kontoret. 

Augusti
Utflykt flotten på Habo gård
Månadsaktivitet

September
Styrelsemöte
30-årsjubelium        

Oktober
Styrelsemöte 
Arbetsledarträff 
Halloween-aktivitet  Månadsaktivitet 

November
Styrelsemöte 
Rullstolsdans  

December
Julfest  

Bilder från verksamheten