Kalender 2023

Januari
12 Julgransplundring 
14 Konferens styrelse och kansli 
26 Utbildning om LSS med juristen Patricia Olsson Escalante

Februari
1 Introduktionsutbildning för nyanställda
6 Nätverksträff för arbetsledare
22 Träff för medlemmar, företrädare och gode män
23 Rullstolsdans
28 Styrelsemöte 

Mars
21 Rullstolsdans 
22 -23 Fremiadagarna 
28 Styrelsemöte 
30 RSIS Gundkurs i Retts syndrom

April
5 Påskpyssel 
16 Musiksöndag med Linda
17 Brandskyddsutbildning 
18 HLR
20-21 IfA Rådsmöte och Debattforum
27 Föreningsstämma

Maj
10 Trädgårdsaktivitet 
12  Utbildning i grundläggande ergonomi och förflyttningsteknik
23 Styrelsemöte 
26 Personalaktivitet

Juni
13 Introduktionsutbildning för nyanställda 
20  Sommaraktivitet 

Juli
Kansliets medarbetare har semester i olika omgångar. Det finns alltid minst en medarbetare på kontoret. 

Augusti
23  Grillfest 

September
5  Styrelsemöte 
22  Rullstolsdans 
29  Månadsaktivitet  

Oktober
Utbildning i grundläggande ergonomi och förflyttningsteknik 
10  Styrelsemöte 
17 Brandskyddsutbildning 
20 HLR
21 Konsert med Puls
26  Introduktionsutbildning för nyanställda
27  Arbetsledarträff 
30 Utflykt

November
2 Halloween-aktivitet 
10
RSIS Ortopediska symtom- rygg, höfter och fötter
17 Rullstolsdans
21  Styrelsemöte 
23-24 IfA Rådsmöte och Debattforum
29 Månadsaktivitet
30 Nätverksträff för arbetsledare

December
10 Julfest

Bilder från verksamheten