Visselblåsarpolicy

I alla organisationer kan det uppstå missförhållanden, trots strävanden om motsatsen. Och även i den bästa av arbetskulturer kan det finnas en tvehågsenhet eller till och med rädsla hos en anställd att rapportera något som kan utgöra ett upptäckt missförhållande. Den anställde kanske känner sig som en svikare om hen ”skvallrar” på en kollega eller chef.

Kooperativet Vilja anser att det ligger i de anställdas lojalitetsplikt att rapportera missförhållanden. Genom en öppen och ansvarstagande arbetskultur kan Kooperativet Vilja utreda och åtgärda missförhållanden på förhoppningsvis ett tidigt stadium och därigenom undanröja eller minimera interna och externa skador. Kooperativet kan på så sätt lära sig och skapa bättre arbetssätt och få en ännu bättre fungerande verksamhet. Såväl kooperativets, de anställdas, medlemmarnas, branschens och allmänhetens intressen skyddas.

Som verksamhetsansvarig är Zeinab Al-Mudafar mottagare av rapporter om missförhållanden enligt 5 kap 5§ visselblåsarlagen. Om Zeinab Al-Mudafar är direkt kopplad till det som rapporteras, kan rapportering även ske till Kooperativet Viljas styrelseordförande Anette Jönsson. Rapportering kan även ske anonymt till mejladressen visselblasning@kooperativet-vilja.nu som administreras av verksamhetsansvarig, och kooperativet förbinder sig att inte spåra avsändaren.

För mer information kan du ta del av kooperativets Visselblåsarpolicy.

Tinas hundar är på återbesök, juli 2022