Kooperativet Vilja

Utbildning

För att ytterligare utveckla samt upprätthålla befintlig kompetens bland våra anställda satsar Kooperativet Vilja mycket på utbildning. Kansliet arrangerar en Introduktionsutbildning för alla nyanställda personliga assistenter, dessutom köps ett antal andra utbildningsinsatser som Fösta hjälpen och HLR, Grundläggande Brandskydd samt Ergonomi och förflyttningsteknik in av externa utbildare med specialistkompetens inom respektive område. Dessa utbildningar är obligatoriska och erbjuds varje vår och höst.

Alla anställda ska även ta del av och följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter, se https://www.av.se/

Kansliet bistår vid arrangemang och övriga utbildningsinsatser som respektive medlem/brukare önskar genomföra.