Kooperativet Vilja

Kalender 2022

Januari

15 kl 10 - 17 Konferens styrelse och kansli (uppskjuten p g a pandemin)

Februari

22 kl 17:30 Styrelsemöte

Mars

23 kl 17:30 Styrelsemöte

 

April

27 kl 18:00 Föreningsstämma

 

Maj

31 kl 17:30 Styrelsemöte

Juni

 

Juli

 

Augusti

September

 

Oktober

 

November

 

December