Kooperativet Vilja

Kalender 2019

Januari

13 kl 11:00 - ca 13:30 Gympa med Maria
15 kl 17:00 - 19:00 Nätverksträff för arbetsledare och biträdande arbetsledare

Februari

7 kl 15:00 - 17:00 Spel med Hampus
17 kl 14:00 - 16:00 Rullstolsdans

Mars

12 kl 16:00 18:30 Utbildning i första hjälpen & HLR
24 kl 11:00 - ca 13:30 Gympa med Maria

 

April

2 kl 16:00 - 19:30 Arbetsledarträff
7 kl 14:00 - 16:00 Musikstund med Gitte Pålsson
9 kl 08:45 - 12:30 Intoduktionsutbildning för nyanställda
15 kl 17:00 - 20:00 Grundläggande ergonomi och förflyttningsteknik
16 kl 14:00 - ca 15:30 Tavelmålning och fika
24 kl 18:00 - 20:00 Föreningsstämma

 

Maj

14 kl 17:00 - ca 20:00 Personal och brukarträff på Dannero
23 kl 16:00 - 18:30 Utbildning i brandskydd
26 kl 11:00 - ca 13:30 Gympa med Maria
29 kl 10:00 - 12:00 Fika och kommunikationsträff med Jeanette Persson

 

Juni

9 kl 14:00 - 16:30 Hunduppvisning
13 kl 08:30 - 12:00 Arbetsmiljöutbildning för nya arbetsledare
18 kl 10:00 - 16:00 Utbildning för styrelseledamöter, arbetsrätt och arbetsmiljö

 

Juli

7 kl 14:00  - 13:30 Gympa med Maria Ponsler

 

Augusti

 

September

3 kl 17:00 - 19:30 Vi firar 25 år med grillfest
10 kl 09:30 - 11:30 Nätverksträff för arbetsledare och biträdande arbetsledare
17 kl 10.00 - 16:00 Utbildning för styrelseledamöter, ekonomi

 

Oktober

6 kl 11:00 - ca 13:15 Gympa med Marie
15 kl 10:00 16:00 Utbildning för styrelseledamöter, LSS och personlig assistans
20 kl 14:00 - 16:00 Rullstolsdans
30 kl 14:00 - 15:30 Vi gör Halloweenpumpor
31 kl 17:00 - 20:00 Epilepsiutbildning

 

November

3 kl 17:00 - 19:00 Halloween disco
5 kl 17:00 - 20:00 Grundläggande ergonomi och förflyttningsteknik
12 kl 10:00 - 16:00 Utbildning för styrelseledamöter, kvalitet och dokumentation
13 kl 13:00 - 15:30 Utbildning i brandskydd
17 kl 11:00 - ca 13:15 Gympa med Maria Ponsler
21 kl 09:00 - 11:00 Arbetsledarträff med Aiai
28 kl 13:00 - 15:30 Utbildning i första hjälpen & HLR

 

December

3 08:30 - 12:30 Introduktionsutbildning för nyanställda
13:00 - 15:30 Julfest för medlemmarna