Kooperativet Vilja

Kalender 2019

Januari

18 kl 09:30 - 15:30 Konferens för Viljas styrelse och kanslipersonal

 

Februari

8 kl 10:00 Musikterapi med Nina Cherla
22 kl 10:00 Musikterapi med Nina Cherla

 

Mars

7 kl 10:00 Musikterapi med Nina Cherla
11 kl 10:00 - 12:00 Nätverksträff för arbetsledare och biträdande arbetsledare
21 kl 10:00 Musikterapi med Nina Cherla
29 kl 11:00 - 13:00 Gymnastik med Maria Ponsler

 

April

7 kl 14:00 - 15:30 Målning / Påskpynt med Annette Persson
22 kl 09:00 - 12:00 Utbildning i första hjälpen & HLR
26 kl 11:00 - 13:00 Gymnastik med Marie Andersson
29 kl 18:00 - ca 20:00 Föreningsstämma

 

Maj

6 kl 14:00 - 15:30 Bakning med Annette Persson
7 kl 09:00 - 12:00 Brandutbildning
14 kl 09:00 - 15:30 Arbetsledarträff med Carina Ekblad från KFO
17 kl 14:00 - 16:00 Musik med Linda Lundqvist

 

Juni

 

Juli

 

Augusti

 

September

 

Oktober

 

November

 

December