Kooperativet Vilja

Utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik

2022-04-29

Utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik torsdagen den 5 maj kl 17:00 - 20:00. Utbildningen hålls i Viljas lokaler på Satellitvägen 1. Kursledare är Leg. fysioterapeut Christina Hansson. Utbildningen består av såväl teori som praktiska moment. Förbered gärna frågor att ställa till Christina. Anmälan om deltagande gör du till kansliet senast den 2 maj.