Kooperativet Vilja

Föreningsstämma 28 april

2021-04-07

Onsdag den 28 april klockan 18:00 hålls ordinarie föreningsstämma. Stämman sker digitalt via Microsoft Teams. Anmälan ditt deltagande till birgitte.essen@kooperativet-vilja.nu senast onsdag den 21 april.