Kooperativet Vilja

Introduktionsutbildning för nyanställda

2019-11-27

Tisdagen den 3 december kl 08:30 - 12:30 hålls vår halvdags introduktionsutbildning för nyanställda. Vi tar bland annat upp LSS, tystnadsplikt, anmälningsplikt också har vi gruppdiskussioner kring personlig assistans. Föranmälan till kansliet.