Kooperativet Vilja

Introduktionsutbildning för nyanställda

2019-04-03

Tisdagen den 9 april kl 08:45 - 12:30 hålls vår halvdags introduktionsutbildning för nyanställda. Vi tar bland annat upp LSS, tystnadsplikt, anmälningsplikt också har vi gruppdiskussioner kring personlig assistans.