Kooperativet Vilja

Introduktionsutbildning för nya nyanställda

2018-10-18

Fredagen den 19 oktober kl 08:45 - 12:30 hålls en halvdags introduktionsutbildning för nyanställda. Vi tar bland annat upp LSS, tystnadsplikt, anmälningsplikt också har vi gruppdiskussioner kring personlig assistans.