Kooperativet Vilja

Utbildning i första hjälpen och HLR

1646-07-21

Fredagen den 18 maj kl 10:00 - 13:00 ger vi utbildning i första hjälpen och HLR i samarbete med Eldupphör AB. Utbildningen är obligatorisk för dig som inte gått den tidigare, därefter rekommenderas deltagande vart tredje år. Anmälan om deltagande görs till emelie.coloma@kooperativet-vilja.nu. Begränsat antal platser.