Kooperativet Vilja

Arbetsledarutbildning den 17 mars

2011-03-01

Kooperativet Vilja inbjuder till en obligatorisk arbetsledarträff med anledning av Anmälnings- samt tillståndsplikt inom personlig assistans.

Torsdagen den 17 mars klockan 17:00-20:00 Vilja-huset Satellitvägen 1, Staffanstorp.

För att öka kvalitet och säkerhet inom personlig assistans finns sedan 1 januari 2011 krav på att enskilda näringsidkare måste inneha tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Tillståndsplikten omfattar enskilda näringsidkare som yrkesmässigt anordnar verksamhet med personlig assistans enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamhet som har påbörjats före den 1 januari 2011 ska ansöka om tillstånd senast den 1 april 2011. Den påbörjade verksamheten får fortsätta bedrivas i avvaktan på Socialstyrelsens beslut.

Kooperativet Vilja befinner sig för närvarande mitt i ansökningsprocessen och arbetar med att formulera verksamhetsbeskrivningar samt komplettera anvisningar för hur en del av våra rutiner fungerar. Med anledning av detta inbjuder Vilja till en arbetsledarträff där vi kommer att gå igenom skärpta dokumentationsregler, genomförandeplaner samt en hel del annat nytt material som kommer att bli aktuellt för er arbetsledare att arbeta utifrån framöver.

Obligatorisk närvaro av minst en representant från varje resultatenhet, vi ser dock gärna att både ordinarie arbetsledare samt biträdande arbetsledare deltar.

Kansliet vill ha din/dina anmälningar senast fredagen den 11 mars.

Hälsningar från Birgitte, Gerd & Jeanette